कार्यक्रम जानकारी
अहिले प्रशारण भईरहेको...
आज प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु ...
  • नेपालबाणी समाचार 05:30 - 06:00
  • Printline 06:00 - 06:25
  • बाणी बहस 06:30 - 07:00
  • नागरिक समाचार 10:00 - 10:20
  • Nagarik News Update 11:00 - 11:10
  • Nagarik News Update 16:00 - 16:10
  • नागरिक समाचार 18:00 - 18:30
  • नागरिक समाचार 20:00 - 20:15
  • नेपालबाणी समाचार 20:00 - 20:35
  • Nagarik News Update 23:00 - 23:10
Radio Nagarik
Radio Nagarik
कर्मचारी विवरण
Photo Gallery
मेरो सुदूरपश्चिम
 
Vision of Managing Director

सुदूर पश्चिम प्रशस्त सम्भावनाको खानी छ । तर्राईमा अन्न भण्डार, पहाडी भे